کلیدواژه: نظامی آمریکایی

مطالب موجود در این کلیدواژه: 1

زورآزمایی جوان افغانستانی با نظامی امریکایی

این کلیپ توجه مخاطبان بسیاری را در فضای اینترنت به خود جلب کرده است.

(گالری ویدئو | ۲۰ قوس ۱۳۹۲ )