گزارش تصویری/ گردهمایی در آغوش قلب‌ها؛ شخصیت‌ها و فرهیختگان افغانستانی و پیروان خط امام خمینی(ره) در حسینیه جماران

  • ۲۰ دلو ۱۴۰۰
  • کد خبر: 9749
  • 46 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • چاپ این مطلب
87/151/871510fbde4341e175cb08d9ebb32f51.jpg

 

59/c69/59c69d807b9e481401f708d9ebb33002.jpg

 

e1/0d4/e10d42a7ef5b4d1a016908d9ebb33196.jpg

 

d6/4f0/d64f0aaaf87d42c4e5e508d9ebb332e9.jpg

 

7e/07c/7e07c0cf3b6a4129bc5808d9ebb33422.jpg

 

0b/148/0b1487826c59433bd67b08d9ebb33573.jpg

 

ef/2d3/ef2d36ab469a412f136c08d9ebb3373a.jpg

 

0e/71d/0e71d550a39c43ee803708d9ebb33840.jpg

 

f6/127/f612784cd72c4a96cff308d9ebb33989.jpg

 

ef/250/ef2505959b4545dd234608d9ebb33ade.jpg

 

ad/49f/ad49fe5251de400c0dcd08d9ebb33c19.jpg

 

5d/12e/5d12e4da4df846ff239908d9ebb33dec.jpg

 

6f/e40/6fe4091d08a240e8af7b08d9ebb33ed7.jpg

 

32/393/32393dcbbafc4e760fcf08d9ebb34056.jpg

 

55/d63/55d63d7413a146bf35e508d9ebb341a0.jpg

 

b1/a72/b1a72c822f31480b588a08d9ebb3430e.jpg

 

9a/0a7/9a0a7cf2fb8044ebb21608d9ebb3444c.jpg

 

7a/3b6/7a3b6b8df3ce4f887c0608d9ebb345cd.jpg

 

5b/b4c/5bb4cd101fe849ecfac008d9ebb3473b.jpg

 

0a/98c/0a98cca4046b4209cebd08d9ebb34943.jpg

 

9f/f39/9ff393f2f7c84415d4c808d9ebb349f4.jpg

 

d4/df2/d4df241f59d74dedd09608d9ebb34b6d.jpg

 

fc/2e1/fc2e1d6003fc4c6d97c108d9ebb34d20.jpg

 

c9/7e6/c97e6963e94043b9067c08d9ebb34fb3.jpg

 

24/d93/24d93a4cc128491f2f3a08d9ebb3517b.jpg

 

68/7c1/687c176578944e45426e08d9ebb35260.jpg

 

9c/fd1/9cfd1e0a56d74fe42c1d08d9ebb353ae.jpg

 

8a/98d/8a98d4fdf152443e616608d9ebb35577.jpg

 

45/990/45990d9729c74325fcdc08d9ebb35676.jpg

 

75/e30/75e3090ceca64df41b4308d9ebb357ce.jpg

 

1a/2dc/1a2dcf9db0d64eca51d808d9ebb35953.jpg

 

62/46c/6246c6e065f74d2cff3108d9ebb35ad7.jpg

 

28/b0f/28b0f41a40c846a9621e08d9ebb35cd8.jpg

 

59/9ab/599ab46d0ae34d382e2008d9ebb35e68.jpg

 

c4/4b6/c44b610638d948b3527108d9ebb35f22.jpg

 

57/281/5728194d3fe347c2679208d9ebb360af.jpg

 

86/fd7/86fd7941cc6145e600ec08d9ebb36229.jpg

 

9b/00b/9b00b7bcb2524dfbc6e108d9ebb36374.jpg

 

5b/57c/5b57ccfc2732400d35e608d9ebb364f1.jpg

 

f1/38a/f138a9c95d454ab5f1b908d9ebb3669b.jpg

 

2a/d44/2ad44b0bf2844f08c4cb08d9ebb3687b.jpg

 

91/d4b/91d4bc0eee074828c31b08d9ebb36958.jpg

 

e8/ceb/e8ceb8c80b7b423b762608d9ebb36b0a.jpg

 

77/a11/77a1105f28544f44356908d9ebb36c60.jpg

 

98/ec5/98ec5dffe9344e40fab308d9ebb36d75.jpg

 

9c/94a/9c94a84945ce45a3bbd908d9ebb36ee0.jpg

 

b4/fc6/b4fc6efa0dfe4544b50a08d9ebb36ffc.jpg

 

07/c30/07c307278f3b4596704d08d9ebb3714f.jpg

 

65/0a7/650a7dd3e0a947779a0208d9ebb3735c.jpg

 

c7/8f0/c78f084ec7574c0ed6b708d9ebb3746c.jpg

 

96/04b/9604bc61f5b643647ce108d9ebb375e5.jpg

 

94/00d/9400dfe7a6434ecc796b08d9ebb377a3.jpg

 

f1/970/f1970b7246034c24433e08d9ebb3784f.jpg

 

bb/843/bb84330dfb9540a9ab7608d9ebb379b2.jpg

 

31/21b/3121be09acca447c1d1308d9ebb37ad9.jpg

 

97/220/97220d71fb33467f3fda08d9ebb37c38.jpg

 

0b/dee/0bdee7acef94446643ae08d9ebb37da9.jpg

 

8b/dfb/8bdfb7c40d414f45549808d9ebb37f1f.jpg

 

c9/d7f/c9d7f3e4036c4459a77808d9ebb38060.jpg

 

c3/825/c3825b22a2ff421537df08d9ebb381d9.jpg

 

7a/9af/7a9afadff98447a88d7e08d9ebb382ce.jpg

 

1d/87b/1d87b0f67d8444689ca108d9ebb383f0.jpg

 

21/0a7/210a77c3541b4ad9029708d9ebb3850f.jpg

 

9a/f22/9af224d6aa03420b4e6608d9ebb386ce.jpg

 

e0/a1b/e0a1bc602a5247936fa708d9ebb387bf.jpg

 

15/4b1/154b18277812469a8d8008d9ebb388e7.jpg

 

ec/46b/ec46b2b71c1b4770b0a608d9ebb38a27.jpg
برچسب ها: