گزارش تصویری/ گرامیداشت دومین سالیاد شهادت شهید قاسم سلیمانی از سوی مجمع نهضت فکری افغانستان در کابل با سخنرانی حسینی مزاری

  • ۲۰ جدی ۱۴۰۰
  • کد خبر: 9667
  • 32 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • چاپ این مطلب
51/8b6/518b6a596a884168efb108d9d41f8b96.jpg

 

21/bc1/21bc1242b8c5452a0dae08d9d41f8fd0.jpg

 

43/52a/4352abc187ee49dbaa2308d9d41f9ccb.jpg

 

d5/07b/d507be221d0a4934338a08d9d41f9ccb.jpg

 

be/4cb/be4cb01ec9ac4a0d9e7c08d9d41f9dd4.jpg

 

79/b54/79b54bf9834346837c8208d9d41f9e4c.jpg

 

64/408/644087635e544956d61a08d9d41fa136.jpg

 

e5/087/e5087691566d440de2d808d9d41fad44.jpg

 

da/103/da10337aeef6465f29e408d9d41fadba.jpg

 

f0/afe/f0afe58457d642c3d2df08d9d41fae91.jpg

 

cd/52d/cd52df4a26bd496a6b4008d9d41fbbc6.jpg

 

8e/a3a/8ea3ababf25943e78ca808d9d41fbbe0.jpg

 

00/23d/0023d1939f2a43c5bdba08d9d41fbcea.jpg

 

9d/e0b/9de0b9361622402f1f2008d9d41fbdd2.jpg

 

6a/b03/6ab033403cb745dd9af308d9d41fc24d.jpg

 

44/911/44911e23739448ea620208d9d41fc281.jpg

 

fe/23e/fe23ed92dede412a386a08d9d41fc422.jpg

 

4e/9cd/4e9cdc0d04974ebbdf4e08d9d41fc467.jpg

 

31/a16/31a16b9315774b59b88f08d9d41fc51a.jpg

 

86/71c/8671c1feb1a04e8033cc08d9d41fc58d.jpg

 

6c/961/6c9616aae60843c30c3808d9d41fcdb9.jpg

 

01/517/01517c21507544bc216608d9d41fce70.jpg

 

ec/a8c/eca8cf8f5c9949068efc08d9d41fcee8.jpg

 

f3/823/f382350ff16c41ce980408d9d41fd079.jpg

 

14/1c9/141c94ddb03e4c5ad7b808d9d41fd094.jpg

 

b9/a11/b9a11956cfe74d6e2dcf08d9d41fd241.jpg

 

05/daa/05daa4e32316438add1808d9d41fd25d.jpg

 

81/1a1/811a1e4a11684a734ad508d9d41fd398.jpg

 

99/319/99319780a3d2435b954008d9d41fd3b0.jpg

 

76/a91/76a91bc3b3b74c6ccee108d9d4201373.jpg

 

aa/34f/aa34f162fe354c1788a208d9d4201374.jpg

 

06/551/0655107117bd4a74fd3f08d9d4204a29.jpg
برچسب ها: