گزارش تصویری/ نشست خبری «نقش بی بدیل سردار شهید سلیمانی در عرصه تحولات افغانستان» با حضور رییس کل مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان

  • ۶ جدی ۱۴۰۰
  • کد خبر: 9621
  • 28 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • چاپ این مطلب
85/94f/8594f4b830a64e9edf6f08d9c947c117.jpg

 

35/d7f/35d7f1b2c0ca40e78b6008d9c947c136.jpg

 

de/ef0/deef0d6c44404c932a7508d9c947c21e.jpg

 

83/50c/8350cec432df49dd898f08d9c947c275.jpg

 

2a/2b9/2a2b964fa4f34f0cdd6e08d9c947c2e7.jpg

 

7e/c1c/7ec1cd9fc4504ce2254c08d9c947c3be.jpg

 

be/466/be4661a6c1c8479afb9308d9c947c41d.jpg

 

62/e2b/62e2b188a93648fb045708d9c947c4b8.jpg

 

77/e45/77e45503844d466783c408d9c947c531.jpg

 

1a/50b/1a50b36a8c4e4741918408d9c947c5c8.jpg

 

b7/f76/b7f76534c55b4a08102008d9c947c64e.jpg

 

04/ab7/04ab75d93b3e42a2531108d9c947c6c7.jpg

 

d1/246/d1246b9786d9464ceb6708d9c947c74f.jpg

 

cf/57a/cf57a04dc30642d8a57108d9c947c7c0.jpg

 

8e/0da/8e0da0b5c28647f91efa08d9c947c83a.jpg

 

c5/59f/c559f58c22734b9e49b908d9c947c8cd.jpg

 

cd/234/cd234c9c716e42d3dd1708d9c947c96d.jpg

 

52/c79/52c796cb873d458f4fa108d9c947c9ff.jpg

 

68/1d9/681d9b0e5eaf40a4d8d108d9c947ca8b.jpg

 

3e/b82/3eb823d270f1497d69d008d9c947cb06.jpg

 

fb/bd1/fbbd16cde3d14c3c484b08d9c947cb9a.jpg

 

63/2e6/632e6705e3a04e0886be08d9c947cc2f.jpg

 

7c/45a/7c45a7cd007a43caccb608d9c947ccc4.jpg

 

cb/119/cb119d0cfac741c4c84608d9c947cd59.jpg

 

eb/d96/ebd96c77e8ea4c95037708d9c947ce0f.jpg

 

be/5b4/be5b43bc2b4b422493c108d9c947ce74.jpg

 

ff/6a6/ff6a6957063e40127ec208d9c947cf03.jpg

 

c2/b22/c2b22dcdadf04681e7e608d9c947cf6e.jpg

 

85/cdb/85cdb5dde7b7427781ad08d9c947cff2.jpg

 

f6/28b/f628b053b7e24f5c53e708d9c947d09a.jpg

 

b0/c76/b0c763561d924e353e6908d9c947d187.jpg

 

4b/804/4b8046845138477c0d6a08d9c947d1d4.jpg

 

74/c43/74c439435121404a7f1908d9c947d277.jpg

 

33/2e1/332e1b88dba749c8ee3208d9c947d30e.jpg

 

8a/148/8a148b062ddc4b6b687708d9c947d3a0.jpg

 

c7/63a/c763a81a28e54ef5df6408d9c947d422.jpg

 

a3/bce/a3bcec11b4044692f24808d9c947d4b4.jpg

 

56/d2a/56d2a03f47f749b760be08d9c947d525.jpg

 

49/0b4/490b46d73e8d41396bab08d9c947d59a.jpg

 

d9/7ef/d97efd2150d841e1936308d9c947d60d.jpg

 

ef/c08/efc089acd4b743aa8f9608d9c947d6d0.jpg

 

80/618/806185e8d1b2435e635f08d9c947d72f.jpg

 

27/f10/27f10e97b4674adfe97308d9c947d7c6.jpg

 

78/9f0/789f0ccb573f4046ad1708d9c947d85e.jpg

 

da/e81/dae81cb1c18c48d48b4108d9c947d8eb.jpg

 

c1/231/c12319e06d7b4557855708d9c947d97b.jpg
برچسب ها: