گزارش تصویری/ مراسم گرامی‌داشت از سردار شهید سلیمانی با حضور ریاست کل مرکز تبیان از سوی انجمن صدای نسل جوان و مرکز آموزشی افکار جوان در غرب کابل

  • ۱۷ جدی ۱۴۰۰
  • کد خبر: 9660
  • 30 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • چاپ این مطلب
74/d27/74d27c2bde8b4f91927d08d9d1f7e31e.jpg

 

40/5a2/405a232a8bb34b80011208d9d1f7e326.jpg

 

af/e7d/afe7d8ca0f334a51e1dd08d9d1f7e357.jpg

 

58/a0f/58a0f545f8ed4d9d0b4808d9d1f7e380.jpg

 

a8/8a0/a88a00ca49184e2f2e4c08d9d1f7e3b9.jpg

 

71/bc6/71bc6919ae6c434251dc08d9d1f7e40c.jpg

 

cf/b2b/cfb2b9c1d14b456d675908d9d1f7e452.jpg

 

2c/267/2c267610774e449facaa08d9d1f7e4a1.jpg

 

f7/219/f7219b2997dd4702a8c808d9d1f7e507.jpg

 

64/fd5/64fd55a03ab94ae4997608d9d1f7e573.jpg

 

a4/f32/a4f32e6013a34dfce8a808d9d1f7e59a.jpg

 

e0/16c/e016c2e9541b45f75b8308d9d1f7e5d2.jpg

 

e7/9cb/e79cba30efac4b39706208d9d1f7e602.jpg

 

17/ed4/17ed47e30a33490b083408d9d1f7e637.jpg

 

ae/4d3/ae4d3dccc5cd4bc4c0ac08d9d1f7e693.jpg

 

d2/328/d23287c61f724bdd285f08d9d1f7e6dd.jpg

 

d2/664/d26642f0a7bd4d550b1e08d9d1f7e712.jpg

 

9e/978/9e97892b68d24f311a1808d9d1f7e784.jpg

 

4a/463/4a463bde64774351617d08d9d1f7e7e6.jpg

 

64/0e5/640e549076e24880cf2c08d9d1f7e8ab.jpg

 

aa/7ee/aa7ee53b5b8040c1902f08d9d1f7e8b7.jpg

 

68/0e5/680e53adfeab4f41563708d9d1f7e8ff.jpg

 

63/0ca/630ca99048114d125cd108d9d1f7e954.jpg

 

8e/3e1/8e3e1baeaed14fd2288c08d9d1f7e9d3.jpg

 

6c/ae0/6cae07f5b1394cf4f8ff08d9d1f7ea12.jpg

 

0b/776/0b77615521b24d6be39308d9d1f7ea79.jpg

 

37/026/37026950a3f7427848b908d9d1f7eae6.jpg

 

cb/b81/cbb81eb62e1a4c53874308d9d1f7eb45.jpg

 

19/e22/19e229f0980049ab1ee508d9d1f7ebbf.jpg

 

ad/214/ad214914faf5431005b808d9d1f7ec55.jpg

 

e1/2c7/e12c7b1feb9b446146a208d9d1f7ecbb.jpg

 

b3/e17/b3e173e709784cc31f2f08d9d1f7ed07.jpg

 

47/4e8/474e8b7c59084c6ae1d808d9d1f7ed49.jpg

 

e5/b26/e5b263c0c4cb47c03b3708d9d1f7ed8f.jpg

 

6d/0f1/6d0f1af6c09c49272d3908d9d1f7edbb.jpg

 

74/017/740177c7cb8e4f46ca8008d9d1f7edfb.jpg

 

e8/de1/e8de1ae8d5cf4dce20c508d9d1f7ee30.jpg

 

56/c95/56c954ad97c346a3082d08d9d1f7ee98.jpg

 

4f/405/4f405202cc874f0facd408d9d1f7ef08.jpg

 

ae/235/ae235ec6688d4a10013308d9d1f7ef62.jpg

 

45/e95/45e956b306ef41831e8508d9d1f7efbd.jpg

 

dc/269/dc269b3949a44ce84cb108d9d1f7f00f.jpg

 

f6/bc4/f6bc406691b1446c3c6c08d9d1f7f065.jpg

 

8f/649/8f649e70627d48bd10b008d9d1f7f0c4.jpg

 

c1/ac4/c1ac4d347713448b24cf08d9d1f7f151.jpg

 

58/629/58629aeb3b964c69a36f08d9d1f7f18e.jpg

 

be/59c/be59ca19038340803d7508d9d1f7f1ff.jpg

 

3a/75e/3a75e65489e5488020f208d9d1f7f25c.jpg
برچسب ها: