گزارش تصویری/ عزاداری شب اربعین حسینی(ع) با حضور رییس کل مرکز تبیان در هیئت عزاداران مهاجر متوسلین به قمر بنی هاشم(ع) در تهران

  • ۸ میزان ۱۴۰۰
  • کد خبر: 9224
  • 20 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • چاپ این مطلب

۴cc54e31108b4a96d61d08d983e4a876 ۵ae56710439044054a8908d983e4a82c ۷f88f475fc634e61001f08d983e4a9f8 ۹a706d2072b649f5da1e08d983e4a28b ۹dca4b14a4234c40748908d983e4b0ae ۴۴ca46fbac2d4525c7fb08d983e4a747 ۷۷e98b3ba2af4a43f8f408d983e49f3e ۸۹aa688e98464ae15d7a08d983e4af69 ۶۲۱d9fd8ea75451fc11908d983e4a1b1 ۴۷۴۹c74e3dd547ac8c4908d983e4acf1 ۶۴۶۰b8ad3cc543b1bff308d983e4a5e9 ۷۲۶۰۹۳۴c0203449f0d3908d983e4ab00 ۰۳۳۵۲۱۵۵۷ceb4421eab108d983e4a35b af32192c64d34498a48f08d983e49ea6 affa6d95d0db48b974b108d983e4a0f2 c25b286d674349f2d57f08d983e4a501 c31617e2a15a4dbf30fb08d983e4abee cb05416d125544dc6c2208d983e4b0fc d19b162aad924856bdc008d983e4addc d4439b30c5444da43a0f08d983e4a6ad da15f90b8b314fe4c9e708d983e4a40f e9ec6aae0a2d49b1afb908d983e4a01c f7ff4da1d23849b8722008d983e4af5d faf65611084d401a5e4d08d983e4a989

برچسب ها: