گزارش تصویری/ اولین نشست کافه مهاجرت در تهران و رونمایی از «انتظارات مهاجرین از رییس جمهور جدید ایران»

  • ۹ قوس ۱۴۰۰
  • کد خبر: 9432
  • 50 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • چاپ این مطلب
27/741/277417cfab7d4ed427ce08d9b3c8d7a6.jpg

 

ed/82a/ed82a7458659434e56bb08d9b3c8d79e.jpg

 

51/018/510188802502422cb85c08d9b3c8d801.jpg

 

47/714/477143cc7dab42e0dc7508d9b3c8d85e.jpg

 

ab/932/ab9323852a7b44f524dc08d9b3c8d8ab.jpg

 

fe/c4f/fec4f75191d349942d8308d9b3c8d92a.jpg

 

53/4bd/534bd873dd094c91019108d9b3c8d9e9.jpg

 

dd/9f6/dd9f692bf39144a999f308d9b3c8d9b5.jpg

 

6b/93a/6b93a99c01aa44360f6808d9b3c8da66.jpg

 

67/c26/67c2688435f14519267008d9b3c8da6e.jpg

 

72/620/72620f68dd554cd12aed08d9b3c8dae3.jpg

 

cd/6ec/cd6ec447880e47e4c06308d9b3c8daf6.jpg

 

5c/421/5c42168d99f14b4396ae08d9b3c8dbce.jpg

 

d7/ef6/d7ef6d0ff7de4d69fe4a08d9b3c8dc47.jpg

 

4c/523/4c523d80f8d24158916008d9b3c8dcb1.jpg

 

db/3a9/db3a963a3dec43e65aa708d9b3c8dd89.jpg

 

87/7b3/877b3acc7ec844943ac808d9b3c8de1d.jpg

 

de/f0c/def0cacd9d6b4507810608d9b3c8de81.jpg

 

df/210/df21004fc0464036b0c708d9b3c8ded1.jpg

 

97/c0e/97c0e294496d418e875808d9b3c8df24.jpg

 

3f/dc4/3fdc439d46f64ea707c108d9b3c8df6a.jpg

 

74/e5d/74e5da0e9d1142d2f02d08d9b3c8dfdc.jpg

 

d1/771/d17716cd9e984d662c3308d9b3c8e02e.jpg

 

65/ac8/65ac8f43f7a146fb4a9208d9b3c8e08e.jpg

 

ac/78d/ac78d98c6d454e15550408d9b3c8e113.jpg

 

0b/db2/0bdb29dadd074d9d1b1208d9b3c8e182.jpg
برچسب ها: