گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سپهبد سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و ابو مهدی المهندس از فرماندهان نیروهای حشد الشعبی عراق در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل

  • ۱۳ جدی ۱۴۰۰
  • کد خبر: 9627
  • 66 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • چاپ این مطلب
a6/638/a6638b6572db4acc089008d9cec8af45.jpg

 

95/b7c/95b7c3605f404c55bcde08d9cec8b2b6.jpg

 

0a/b4c/0ab4c2feb614410771ed08d9cec8b41e.jpg

 

61/6de/616de98eec314280d48e08d9cec8b524.jpg

 

23/7ec/237ec5509a7a4ede6c1b08d9cec8b68c.jpg

 

55/b04/55b04da982cd4166e22908d9cec8b7f7.jpg

 

e7/c60/e7c60932e9b94a155ff908d9cec8b97b.jpg

 

40/63a/4063a6c116c34498a66508d9cec8bbde.jpg

 

74/13f/7413f34de9ea4f5565f008d9cec8bcf4.jpg

 

ca/024/ca024eeb3dbf46445ccd08d9cec8bea6.jpg

 

ca/204/ca2041fb10654c58a3bd08d9cec8c148.jpg

 

42/d04/42d045e926b0431b979d08d9cec8c2b0.jpg

 

28/ec6/28ec6426f1d14472725308d9cec8c41c.jpg

 

94/4a5/944a585d1372459f43f608d9cec8c556.jpg

 

76/f7b/76f7b6c69b1e46d5308008d9cec8c625.jpg

 

ec/95b/ec95b154598d4ea77abd08d9cec8c71e.jpg

 

41/f7d/41f7ddb1f55e4216b11708d9cec8c88a.jpg

 

22/3aa/223aa545b7804280aebc08d9cec8c9d9.jpg

 

54/c90/54c9022234d946fd10fd08d9cec8cb53.jpg

 

db/9f5/db9f5e7264364da3886e08d9cec8cc97.jpg

 

b7/e9d/b7e9db5fc34d4c7b287608d9cec8ce62.jpg

 

f4/d5c/f4d5c73f18c84e930aff08d9cec8cfa3.jpg

 

6f/53e/6f53eaa7bda84b420db408d9cec8d0e4.jpg

 

07/b20/07b204f6d6ff4cebead308d9cec8d26c.jpg

 

9a/1da/9a1da8fda3e64f6828fd08d9cec8d356.jpg

 

3c/a91/3ca9154dc0d34be6624c08d9cec8d496.jpg

 

4a/6c3/4a6c3f0b09554505453308d9cec8d704.jpg

 

e1/8a5/e18a55c035104275f2f308d9cec8d8dc.jpg

 

47/423/47423d6f731041a5986b08d9cec8e5dd.jpg

 

df/401/df4018f3cf4143b9450708d9cec8e6ed.jpg

 

d8/383/d8383e58b0324cd1c6a608d9cec8e7d9.jpg

 

de/21e/de21e459c7a242bd50d308d9cec8e8f3.jpg

 

b4/992/b49921fcd59d453dde4f08d9cec8eba6.jpg

 

c0/451/c0451260f4ed41f61a9d08d9cec8eee9.jpg

 

e7/15c/e715cc22560042c1be0e08d9cec8f185.jpg

 

38/10b/3810baeba8334b3be89c08d9cec8f2b2.jpg

 

dd/df9/dddf99d52a4c4a69848008d9cec8f37d.jpg

 

23/d6d/23d6d5b8d6514442498508d9cec8f51d.jpg

 

40/3b8/403b835761a344ee116308d9cec8f694.jpg

 

6b/0ca/6b0cad2d4b9e4878226508d9cec8f7d5.jpg

 

2f/e48/2fe48d29c13a4d2edc8908d9cec8fd1b.jpg

 

ac/642/ac6429a64b414c1c66d408d9cec90156.jpg

 

1b/50d/1b50d663b86046cd8a5308d9cec9027e.jpg

 

b2/a30/b2a30d5fca084d9bcad208d9cec90675.jpg

 

22/bc5/22bc58b0fff34760848a08d9cec9082b.jpg

 

5c/96e/5c96e0a11c54406dcee508d9cec90a15.jpg

 

0c/e42/0ce42c2b51ae4d6511cb08d9cec90c83.jpg

 

4e/028/4e0281069c0a47136c7e08d9cec90d74.jpg

 

52/815/52815d6364a34bdb2a6c08d9cec90f7d.jpg

 

e6/03b/e603bc3aecf9417f10a508d9cec91138.jpg
برچسب ها: