شیعیان افغانستان و خیانتِ آشکارِ تخریب و حتی موازی کاری با نام های مشابه و کارکردهای همسان

  • ۳۰ عقرب ۱۴۰۰
  • کد خبر: 9358
  • 5 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • چاپ این مطلب

 

در شرایط موجود، همسویی و تعامل همه جانبه ی تمام شخصیت های حقیقی و حقوقی لازم است و از تفرقه و نفاق و حتی موازی کاری جدا اجتناب گردد. وجود تشکل ها و شوراهای مختلف و گاهی با نام های مشابه و کارکردهای یکسان و در عین حال تخریب همدیگر، نه تنها کارساز نیست، بلکه حد اقل نشانگر شعور بدوی به ظاهر دست اندرکاران و خیانت آشکار به آرمان شیعیان افغانستان است و در این صورت، بایستی در پیشگاه خدا و ملت پاسخگو باشند، چنانچه بسیاری از اشتباه کاران دیروز، تاهنوزهم سزای دنیوی اعمال ناسالم خویش را دیده، علاوه برخود، مردم را نیز متحمل بارسنگین بحران های مختلف نموده اند.

 

سیدعیسی حسینی مزاری

۳۰ عقرب/آبان ۱۴۰۰ شمسی

۲۰۲۱۱۱۲۱_۱۸۵۸۵۴

برچسب ها: