جمهوریت یا حکومت موقتِ مقدمه امارت؟! شخصیتها با مواضع سر درگم دنبال چه هستند؟!

  • ۳ حوت ۱۳۹۹
  • کد خبر: 9036
  • 74 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • چاپ این مطلب

اتحاذ مواضع بر اساس یک اندیشه دو فایده دارد؛ از یکسو جریان سازی و مردم را به یک جهت مشخص رهبری می کند و از سوی دیگر من را ما درست کرده، زمینه های وحدت رویه و کسب اقتدار اجتماعی را فراهم نموده، مردم و کشور را از بحران های سخت و کشنده نجات داده، به سوی ترقی، تعالی و رشد و شکوفایی سوق می دهد. در غیر آن، اتخاذ مواضع ناسالم و ناثابت نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی کند بلکه معضلات پیش رو را افزایش خواهد داد و متاسفانه در افغانستان بخش دوم موضعگیری ها به وفور دیده می شود. مثلا در روزهای اخیر، برخی گاهی با قاطعیت تمام از جمهوریت دفاع کرده و برخلاف حکومت موقتِ مقدمه برقراری امارت طالبانی رای و نظر ارائه دادند اما فرصت کوتاهی نگذشت با تردید سخن گفته و چه بسا به سمت مطلوب بودن حکومت موقت تغییر جهت دادند و طبیعی است که اتخاذ یک چنین رویکردی نه براساس اندیشه دینی و حتی ملی بلکه به خاطر منافع شخصی و گروهی در نظر گرفته شده، این درحالی است که حتی منافع شخصی و گروهی نیز در صورتی تامین شدنی است که مواضع براساس اندیشه دینی و ملی اتخاذ گردد تا اگر اقتدار عمومی پدید آمد در سایه آن، من هم ما و از موهبات مادی و معنوی آن بهره من می شویم.

چه در زمان جهاد و چه پس از آن، اتخاذ مواضع بر اساس منافع شخصی و گروهی، همواره مشکل ساز و عامل بحران دوامدار چهل ساله اخیر بوده و هم اکنون نیز که با مشکلات فراگیر دست به گریبانیم به دلیل همین مواضع سردرگم شخصیتهای حقیقی و حقوقی کشور است.!

برچسب ها: