تقدیر بخش بانوان مرکز تبیان از پرستاران شفاخانه ابن سینا به مناسب میلاد حضرت زینب(س)

  • ۲۰ قوس ۱۴۰۰
  • کد خبر: 9481
  • 39 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • چاپ این مطلب
24/578/24578086275849208a9108d9bc6be9a5.jpg

 

a3/b50/a3b50d126cfc4d81547f08d9bc6be9c0.jpg

 

71/718/7171882c3faf416dcda908d9bc6be9cd.jpg

 

ba/873/ba873383e6d44c5fcab308d9bc6be9fa.jpg

 

2a/248/2a248caf95bf45e4bca208d9bc6be9ff.jpg

 

4b/da6/4bda64a2f4f2496baeeb08d9bc6bea1e.jpg

 

e4/29a/e429ae6709834249208c08d9bc6bea28.jpg

 

bd/788/bd788ec63be44e06d6d308d9bc6bea3d.jpg

 

af/483/af483c4a22da4a2fa92208d9bc6bea43.jpg

 

cf/802/cf8026783c7e44c83da908d9bc6bea5c.jpg

 

b6/ddd/b6ddd89394e841b40fe908d9bc6bea63.jpg

 

9d/afc/9dafcd54f84b49e6bd9608d9bc6bea7c.jpg

 

0e/8b4/0e8b48254cde4c8bacdf08d9bc6bea87.jpg

 

83/384/83384f43a06b43cb1d3608d9bc6beaa5.jpg

 

4b/5cd/4b5cda0475f24aac3ce508d9bc6beab6.jpg

 

4a/ab3/4aab3013b1dd406e883c08d9bc6beac4.jpg

 

84/6cc/846ccb65db4e4b7b9b6008d9bc6beada.jpg

 

10/b15/10b15a8a9252435033ae08d9bc6beae3.jpg

 

22/92c/2292c5413f1c4ef4d48208d9bc6beaf9.jpg

 

f7/892/f7892e1a44b74a07cb4b08d9bc6beb01.jpg

 

fb/312/fb312db70f494a0abb1b08d9bc6beb23.jpg

 

db/c3b/dbc3b15532b140b1309008d9bc6beb26.jpg

 

16/925/169255d27b0b4dbc4ceb08d9bc6beb47.jpg

 

37/4e1/374e19b9021546d26fae08d9bc6beb4c.jpg

 

3b/42a/3b42ab5646e64e0deb2908d9bc6beb68.jpg

 

e7/fc9/e7fc9b46cb874fc5e7c608d9bc6beb6b.jpg

 

55/060/55060dd266414b3b761b08d9bc6beb92.jpg

 

3d/3e1/3d3e1b91241f4b05507508d9bc6beb96.jpg

 

b9/a55/b9a5544007e64fa82b0908d9bc6bebb4.jpg

 

5f/9ee/5f9ee207899741b5750c08d9bc6bebb7.jpg

 

dd/bab/ddbabc4abe414f2cabb308d9bc6bebd5.jpg

 

79/e76/79e76754b7604c8e0c4f08d9bc6bebda.jpg

 

9d/600/9d600cacc2174cb4688608d9bc6bebf5.jpg

 

75/f19/75f19edc6344435b32e808d9bc6bebfd.jpg

 

05/558/055580a8631a4630ee2608d9bc6bec1a.jpg

 

79/acf/79acf025ea804c86ea2408d9bc6bec1c.jpg

 

32/643/32643d1c31c64e57f07008d9bc6bec3f.jpg

 

55/b81/55b812f6b9bd46b4100508d9bc6bec44.jpg

 

68/987/689873b83b604925e4af08d9bc6bec6e.jpg

 

5b/e6c/5be6c15573b7461a64e808d9bc6bec6e.jpg

 

b8/01c/b801cf5eee214a2869b308d9bc6bec97.jpg

 

82/1e2/821e22871167482f199908d9bc6bec99.jpg

 

ad/184/ad1845bd13684e6f235e08d9bc6becb3.jpg

 

b2/378/b23780f770b94a36878708d9bc6becbd.jpg

 

d4/5d5/d45d58c669af48d3da5b08d9bc6becd4.jpg

 

a8/bc6/a8bc65681a9a4b7a985308d9bc6bed97.jpg

 

28/ed9/28ed9bd988ed44544f7308d9bc6bed9c.jpg

 

7e/b33/7eb331da971f478c3eb808d9bc6bedba.jpg

 

b9/471/b9471dc5d0254dec611108d9bc6bedbc.jpg

 

3d/739/3d739bc0c7e64831ce0108d9bc6bf055.jpg

 

e3/6dd/e36dde035cba4420cb0e08d9bc6bf0ce.jpg

 

b2/aaa/b2aaa840192c4329404a08d9bc6bf0f0.jpg

 

8c/71e/8c71ee54d33041ebad1508d9bc6bf11a.jpg

 

69/b67/69b67a4cad0f4261553008d9bc6bf129.jpg

 

0c/ba4/0cba46bd81d545e5e38508d9bc6bf14e.jpg

 

83/ebb/83ebb08e716648c7ece108d9bc6bf15f.jpg

 

f8/38a/f838a4c9615447acff6108d9bc6bf181.jpg

 

69/59e/6959e8b7b1b942a84b5208d9bc6bf189.jpg

 

af/c47/afc47248db6049f743c308d9bc6bf1a9.jpg

 

d1/708/d1708548f45147cb5eac08d9bc6bf1b2.jpg

 

04/0af/040afff7c39949d471bc08d9bc6bf1db.jpg

 

7f/bc8/7fbc85666975495c1a6608d9bc6bf1ee.jpg

 

87/375/8737557adc60489b443d08d9bc6bf20d.jpg

 

78/e50/78e50e64dcf143a76b6a08d9bc6bf218.jpg

 

24/d5a/24d5a292d8e24c3d9f8e08d9bc6bf231.jpg

 

a5/11a/a511a656c06d46719e3a08d9bc6bf23f.jpg

 

94/0b1/940b1ca04739409bde8008d9bc6bf25c.jpg

 

fd/84b/fd84b3ebf8e24e62901c08d9bc6bf271.jpg

 

23/411/23411c44a9aa48c7164808d9bc6bf27f.jpg

 

fd/40a/fd40a2983c5b4fa0369708d9bc6bf291.jpg

 

86/fba/86fbad80bc514ca4b91308d9bc6bf2a8.jpg

 

04/88c/0488cab8e5ae4bd3cac108d9bc6bf2b4.jpg

 

f9/934/f99342763f354afb0de308d9bc6bf2fe.jpg

 

ac/33b/ac33b88357974f32b6dd08d9bc6bf302.jpg

 

6e/508/6e508eeb69a24e1f302c08d9bc6bf325.jpg

 

ac/d9f/acd9fcdd30904892915a08d9bc6bf32b.jpg

 

b9/fa6/b9fa62ae97d744d8fcaf08d9bc6bf353.jpg

 

80/6f8/806f850c51004f0a4ef908d9bc6bf359.jpg

 

05/cbd/05cbd84b58914d9fc44c08d9bc6bf373.jpg

 

bb/c5d/bbc5d1d893e5478a266d08d9bc6bf37d.jpg

 

09/ff4/09ff4f24d6a94d80495008d9bc6bf397.jpg

 

57/48f/5748f343a5a1486da07f08d9bc6bf39b.jpg

 

67/ff7/67ff795fa344419f7f7708d9bc6bf3b3.jpg

 

1f/b01/1fb015e66f284595396808d9bc6bf3c8.jpg

 

e6/29e/e629e68b5b2842cbc12208d9bc6bf3d8.jpg

 

e9/276/e9276fd5cdb340353d0908d9bc6bf3f2.jpg

 

f5/d34/f5d34016888c4b9d4c8808d9bc6bf3fd.jpg

 

73/0b4/730b48ddd0264c95944008d9bc6bf417.jpg

 

17/436/174368cc2e42457a3f8008d9bc6bf41f.jpg

 

85/820/85820b90223b4221382608d9bc6bf438.jpg

 

66/47f/6647f7d1afde4d58006608d9bc6bf44b.jpg

 

0e/aff/0eaff1eebc22462df96308d9bc6bf45f.jpg

 

19/490/1949044fe704437b0b9308d9bc6bf46b.jpg

 

8c/566/8c5669c05087408c08d908d9bc6bf487.jpg
برچسب ها: