برگزاری کارگاه مدیریت فرهنگی از سوی دفتر تبیان در ولایت بلخ

  • ۲۰ قوس ۱۴۰۰
  • کد خبر: 9484
  • 77 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • چاپ این مطلب
32/d10/32d10b2f62e84b4dbaa608d9bc6638d1.jpg

 

34/4fd/344fd345f0db4dc5eb4908d9bc6638db.jpg

 

08/924/08924ecf35864edc0d2f08d9bc663922.jpg

 

57/d08/57d087fddc6e4f8b6a5708d9bc66391e.jpg

 

7a/2c1/7a2c128b008a43ed0fbd08d9bc663965.jpg

 

fa/5d1/fa5d1191cc09447629c708d9bc66396e.jpg

 

0c/808/0c8081c8dec447b8a21208d9bc6639a9.jpg

 

b9/583/b958377053ef4f0acc1b08d9bc6639ba.jpg

 

e1/031/e1031d5fd814480d12c308d9bc6639e0.jpg

 

da/9ba/da9bac3fac894169ad5208d9bc663a01.jpg

 

bd/1ed/bd1ed3dc4f6047523a7a08d9bc663a16.jpg

 

c2/e66/c2e661d2c875440683df08d9bc663a5a.jpg

 

2f/75d/2f75d483f22240cc6ceb08d9bc663a5f.jpg

 

31/9e9/319e925ef4d4415765e208d9bc663aa3.jpg

 

f4/c28/f4c2896ecdb14ace55b608d9bc663aac.jpg

 

16/a6e/16a6e09716ec47b2236108d9bc663adc.jpg

 

ff/ed8/ffed8bab5fc74776b93d08d9bc663af1.jpg

 

01/807/01807384a9fe4445de9908d9bc663b2e.jpg

 

3a/d76/3ad76be2499742684e9308d9bc663b44.jpg

 

89/0c7/890c7c89c63e408cfdf908d9bc663b89.jpg

 

70/025/70025924f32b4652ec7308d9bc663b9c.jpg
برچسب ها: