کلیدواژه: کاشت دندان

مطالب موجود در این کلیدواژه: 1

بهترین روش جایگزین دندان از دست رفته

کاشت دندان یکی از بهترین روشهای جایگزین کردن دندانهای از دست رفته است تا عملکرد فکین دندانها اصلاح شده و پیشگیری از تخریب لثه است.

(گالری ویدئو | ۲۰ قوس ۱۳۹۲ )