کلیدواژه: وزارت خارجه

مطالب موجود در این کلیدواژه: 1

افغانستان و استراتژی دوستی پایدار با همسایگان

027

وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه در هرکجا که افغان ها امور امنیتی را به دست گرفته اند، معضلات امنیتی حل شده است، گفت: ما به یک افغانستان جدید امید بسته ایم

(مقالات | ۲۰ قوس ۱۳۹۲ )