کلیدواژه: تلوزیون افغانستان

مطالب موجود در این کلیدواژه: 1

برنامه آماج با حضور حسینی مزاری درخصوص اعطای مصونیت قضایی

برنامه آماج

برنامه آماج این هفته با حضور سید عیسی حسینی مزاری اختصاص داشت به موضوع امضای پیمان امنیتی میان آمریکا و دولت جمهوری اسلامی افغانستان

(گالری ویدئو | ۲۳ قوس ۱۳۹۲ )