کلیدواژه: امام خامنه ای

مطالب موجود در این کلیدواژه: 1

امام خامنه ای نعمتی بزرگ برای جهان اسلام هستند

حسینی مزاری

با محوریت امام خامنه ای دست آوردهای بسیار بزرگتری در انتظار جمهوری اسلامی ایران است و قطعا غربی ها در برابر همدلی و اتحاد ایرانیان هر روز مایوس تر از روز قبل خواهند شد.

(مصاحبه ها و سخنرانی ها | ۲۰ قوس ۱۳۹۲ )