گزارش تصویری/هشتمین کنگره بین‌المللی اربعین در مشهد

  • ۲۴ سنبله ۱۴۰۰
  • کد خبر: 9104
  • 34 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • چاپ این مطلب

هشتمین کنگره بین‌المللی اربعین با حضور صاحبنظران و مهمانانی از ۱۰ کشور مسلمان امروز (چهارشنبه) در مشهدالرضا (ع) آغاز شد.

۰b86d49bde304444d63c08d978558adc ۲be4f96e6ebf4e47360008d978555e43 ۳ce5592714674753d59b08d978587dd9 ۴ab5036d6bfb41bcb84c08d978556d46 ۴c7e474a62104fcd2a5b08d978555dcf ۰۵f67ba248ec4f0dbcb708d978557c60 ۵a5dd2abe5d8442a891908d9785567c9 ۵dbab6a7887942c1500908d978588535 ۶c1551c3b96b471f403208d978588013 ۶ed2e0b936964346c93b08d97858874e ۷a77de4b4ac84c12fa8608d97855873e ۷aab14c5784840ea53a608d978556b2a ۷c82f5ac938f43515e8808d978558033 ۷edbb26d1f914638ea5208d978558e8d ۹b7cf45b014f472073ca08d9785562ce ۹b99ac891a82497948fe08d978558160 ۹c9a1d70e6444f1ca4f508d978559097 ۳۶e02952d485456d742808d9785575a7 ۳۷d5e2af14394019a1ef08d978558bfa ۴۲b08e8cd5254191b57f08d9785570a6 ۵۳c70b21bf7c4213f26e08d9785572b8 ۷۱ae641c543d4ff48a7108d978557d4e ۸۶acef9d8b2446379a9e08d97855607b ۸۸a96e8dfc7a48eb88dc08d9785887f0 ۹۶b041ba0cd440b68de208d97855619b ۲۵۵f0b1a67174779cabc08d9785577fe ۴۸۶f8132ba1944cf9eab08d978557a53 ۵۶۷e075012674950a22a08d9785584b2 ۶۲۱c17448bec43e63c9908d978588075 ۷۱۵c79711849458bdc5408d978587dd1 ۷۸۹e2a30ce4c403b96c408d978588354 ۱۲۴۲fca821cd4e96a2e708d97855702f ۵۷۶۷f10c45f34319b86f08d978556dd0 ۸۶۹۰eba6d6d141bd69e808d978557ab0 ۲۷۲۵۴b7c4bf94bf4afb208d97855729b ۴۷۶۳۳ea65d2d4748ef8108d978588631 ۵۱۰۴۸b4aea7d423f2b9a08d978588915 ۷۳۵۰۸c20a7184a02941708d9785884a5 a5d5f027c9b948618f2f08d9785585f3 b9b74a79680e455c0e6c08d9785577c2 b89b6951ed994ccadcc008d97855673d b99f3d00821f47f61f1c08d97855653f bd14e75524324b15b42c08d978558de1 be1b8299a1ca421154e308d978556478 bf1c0084070e4f1c93e808d978559293 c7bcf6ac0638473a2ace08d9785588c5 c800b03089584605889408d978556b8f d93511d473284fda5da908d978555f64 da136519efd24b616bed08d978557506 e3c17986690e4784feab08d9785590c1 e61be539e67741bf90b208d97855896e eb8458ea68784cfbe68d08d978588346 f5dc0cccf3214b55388008d9785591ce fdf10f67431f475c892808d978557fd3

برچسب ها: