پیامدهای برقراری حکومت موقت(۳)

  • ۲ حوت ۱۳۹۹
  • کد خبر: 8992
  • 117 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • چاپ این مطلب

از بربادی دست آوردهای دو دهه اخیر تا تمامیت خواهی طالبان و برگشت کشور به دهه هفتاد

• مردم جمهوریت میخواهند نه صلح آمریکایی و امارت طالبانی

دومین پیامد وجود شهادت‌طلبی، تقویت روحیه‌ی انسجام و وحدت‌ طلبی است، چون وقتی که روحیه شها‌دت ‌طلبی در جامعه وجود داشت، یعنی اینکه این فرد مطلقا پیرو اسلام است، پیرو دین است، پیرو مذهب و مکتب است، تمام حسنات اخلاقی را در وجود خود نهادینه کرده است و تمام سیئات اخلاقی را از وجود خود بیرون کرده است و یک چنین انسانی دیگر نیاز ندارد که با هم‌کیش خود، با ‌هم پیمان خود، با هم‌دین و با هم‌مذهب خود اختلاف داشته باشد. اختلاف به خاطر هواهای نفس است، به خاطر آلودگی انسان به گناهان صغیره و کبیره است. وقتی انسان مسلمان مطلق باشد و عبد مطلق باشد، طبعا دیگر معنا ندارد بحث اختلاف‌افگنی یا بحث فهم اختلافات و رفتن در مسیر اختلافات، بلکه سعی می‌کنند در کنار هم باشند و همدیگر را به آغوش بکشند و به دنبال وحدت و انسجام بروند، چون یک چنین جامعه‌ای می‌داند که اگر شجاعت و رشادت باشد اما وحدت نباشد، جامعه در کنار هم نباشد، اهالی جامعه، شخصیت‌ها، سازمان‌ها و احزاب اسلامی و دینی در کنار هم قرار نگیرند، مردان با برادران خود دست ندهند و زنان با خواهران خود دست ندهند و صفوف واحد و مستحکم ایجاد نکنند، موفقیتی در کار نخواهد بود، در برابر دشمن توفیقی در کار نخواهد بود، برای حمایت از مردم، برای حمایت از حکومت و نظام، برای احقاق حق مظلومین و مستضعفین حرکت مثبتی صورت نخواهد گرفت. بنا براین پیامد دیگر وجود روحیه‌ی شهادت‌طلبی، بحث انسجام و وحدت در جامعه‌ی مسلمان خواهد بود.

تقویت روحیه‌ی آزادی ‌خواهی و استقلال‌طلبی و فراهم نمودن زمینه‌ی حکومت اسلامی؛ سومین پیامد وجود شهادت‌طلبی در جامعه
سومین پیامد وجود شهادت‌طلبی، تقویت روحیه‌ی آزادی‌ خواهی و استقلال‌طلبی و در نهایت رفتن به سمت فراهم کردن زمینه‌های حکومت اسلامی و دینی در کشور خواهد بود. اینجاست که ما اگر به دنبال افغانستانی آزاد هستیم، به دنبال افغانستانی مستقل و آباد هستیم، به دنبال افغانستانی مقتدر و سربلند هستیم بایستی این موارد را به یاد داشته باشیم و برای عینیت بخشیدن و اجرائی کردن و تحقق این موارد در درون خود، عامل باشیم و حرکت جدی به خرج دهیم ادامه دارد.

برچسب ها: