مبارزان افغانستان و دو مولفه توانمند ساز

  • ۱۰ قوس ۱۴۰۰
  • کد خبر: 9440
  • 21 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • چاپ این مطلب

همواره گفته ایم که فرصتهای نابی برای بیرون کردن افغانستان از مشکلات متعدد و کمک به مردم در راستای ساختن و قدرتمند کردن کشور وجود دارد، اما تنها افرادی در قالب حرکت جریان ساز می توانند به این مامول دست یابند که به ویژه دو مولفه را در نظر بگیرند؛ یکی کسب معارف اصیل اسلامی و بلند بردن آگاهی های دینی و مذهبی و تهذیب و تزکیه و دیگری تحصیل علوم روز و آگاه به شرایط زمان و مکان.

در این صورت دیری نخواهد پایید که افغانستان در عرصه های مختلف ساخته شده، مسیر رشد و ترقی را می پیماید و مردم آن به استقلال، آزادی و حکومت اسلامیِ باثبات و مقتدر دست پیدا خواهند نمود.

چنانچه همکاران ما در مرکز تبیان و خبرگزاری آوا همین مسیر را پیموده، تاکنون دست آوردهای چشمگیری داشته اند، اما توقع این است که مخصوصا در راستای تجهیز با این دومولفه بیش از پیش جدی باشند.

سیدعیسی حسینی مزاری
در جلسه با روءسا و مسئولین دفاتر مرکزی مرکز تبیان و خبرگزاری آوا و بخشهای تابعه آن در کابل
۹ قوس/آذر ۱۴۰۰ شمسی

photo_2021-12-01_11-42-52 photo_2021-12-01_11-43-14 photo_2021-12-01_11-43-18 photo_2021-12-01_11-43-20 photo_2021-12-01_11-43-22 photo_2021-12-01_11-43-26 photo_2021-12-01_11-43-29

 

برچسب ها: