تصویر/معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، با مشایعت حسینی مزاری، از مجروحان بستری در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد دیدار کرد

  • ۵ دلو ۱۳۹۶
  • کد خبر: 5868
  • 250 بازدید
  • بدون دیدگاه
  • چاپ این مطلب

n00157083-r-b-000 n00157083-r-b-001 n00157083-r-b-002 n00157083-r-b-003 n00157083-r-b-004 n00157083-r-b-005 n00157083-r-b-006 n00157083-r-b-007 n00157083-r-b-008 n00157083-r-b-009 n00157083-r-b-010 n00157083-r-b-011 n00157083-r-b-012 n00157083-r-b-013 n00157083-r-b-014 n00157083-r-b-015 n00157083-r-b-016 n00157083-r-b-017 n00157083-r-b-018 n00157083-r-b-019 n00157083-r-b-020 n00157083-r-b-022 n00157083-r-b-023 n00157083-r-b-024 n00157083-r-b-025 n00157083-r-b-026 n00157083-r-b-027 n00157083-r-b-028 n00157083-r-b-029 n00157083-r-b-030 n00157083-r-b-031 n00157083-r-b-032 n00157083-r-b-033 n00157083-r-b-034

برچسب ها: